Διαθέσιμοι τύποι:         DSP1          DSP2        DSP4
 CodeDSP4 
Dimensions (WχLχH) 2,0χ4,0χ2,3m    
 MaterialsAluminium profiles with multiwall polycarbonate 
 ColourRAL powder coated 
 Price 2.100,00 €+VAT
    
    
Prices above do not include shipping and installation costs.